Smart Built Environments styrka ligger i våra parter som representerar både näringsliv, akademi, kommuner och myndigheter. Nu vill vi göra det ännu lättare för parterna att engagera sig i vår verksamhet. Därför inrättar vi ett partsnätverk, där parterna får möjlighet att följa projektens utveckling, diskutera användbarhet och förvaltning av resultat samt ge konkret stöd och råd inför planering av nya insatser och inte minst ha möjlighet att träffa varandra!

Vi planerar ett antal träffar under året, oftast i samband med en annan konferens, seminarium eller workshop av relevans till våra parter. Vi återkommer med mer information under våren och välkomnar tips och förslag till partsträffar i era regioner.

Vi kommer även att utveckla flera möjligheter till engagemang. Kanske vill du hjälpa till med utformning av utlysningstexter eller remissvar? Kanske har du intresse av att forma en grupp för att diskutera specifika frågor? Skicka gärna dina förslag till Terese Lillehorn

Uppdaterad den