I samband med Lunds Universitets 350-årsfirande hålls en vetenskapsvecka med ett antal evenemang och aktiviteter. Smart Built Environment tillsammans med Lund Universitet och ytterligare organisationer arrangerade den 26 april ett heldagsseminarium med temat Digitalisering av samhällsbyggandet.

Representanter från näringsliv, akademi och offentlig sektor beskrev i ett 15-tal presentationer pågående utvecklingssatsningar och projekt, liksom goda exempel på hur BIM, Geodata och annan digitalisering driver på utvecklingen i sektorn. Många av föredragen hade direkt koppling till de satsningar som nu görs inom Smart Built Environment. Uppslutningen var god med cirka 80 personer i publiken.

Paneldiskussion med Anna Eriksson, Lantmäteriet; Ulla Kronborg Mazzoli, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Danmark; Lena Neij, Lunds universitet och Hamid Zarghampour, Trafikverket.

Ronny Andersson, Smart Built Environments ordförande, avrundade dagen med en paneldiskussion med Anna Eriksson, Lantmäteriet; Ulla Kronborg Mazzoli, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Danmark; Lena Neij, Lunds universitet och Hamid Zarghampour, Trafikverket.

Uppdaterad den