Delta i ett arbetsmöte

Den 28 juni hålls ett arbetsmöte som är öppet för företag och organisationer inom samhällsbyggnads-, it- och telecom-sektorerna, som vill engagera sig i projektet.

Uppkopplad byggplats är ett testbäddsprojekt där en förstudie beviljats finansiering av Vinnova. Förstudien kommer att följas av ett huvudprojekt med start i december 2017. Förstudien leds av Lars Stehn, Luleå tekniska universitet, i samarbete med Linköpings universitet och ett industrikonsortium bestående av NCC, Skanska, Design Evolution, Ahlsell, Cementa, Sony Mobile Communications och Telia Sverige.

En byggplats är en temporär "fabrik" som byggs upp och monteras ner gång efter gång på nya platser. Syftet med projektet är att etablera en uppkopplad byggplats som leds av ett ännu bredare industrikonsortium som ska ta vara på potentialen i den pågående digitala transformationen av samhället för att effektivisera värdekedjorna i byggandet mot en ökad produktivitet samtidigt som transporter, energi- och råvaruanvändning effektiviseras. I skarpa byggprojekt testas och utvecklas digitala tekniker som sensornätverk och inbäddade system, RFID-taggade komponenter, maskiner och yrkesarbetare, (big) dataanalyser med AI-metoder, trådlösa uppkopplingar med hög säkerhet för anpassning för att öka byggplatsernas logistikautomation, digitala produktionshandlingar och produktionsautomation med mera. Projektet bidrar till att aktörer får affärsnytta av digitalisering genom teknikutveckling, vilket också möjliggör nya aktörers deltagande och ny affärslogik inom samhällsbyggandet.

Uppdaterad den