– Byggbranschen är den industri med lägst digital mognad i Sverige idag. Nu har Sverige chansen att vidga framgångsrik digitalisering av process- och verkstadsindustrin till byggindustrin och därmed öka effektiviteten och hållbarheten inom svensk byggindustri, säger Lars Stehn, professor i träbyggnad vid Luleå tekniska universitet som leder förstudieprojektet som ska landa i projektet, Uppkopplad byggplats, i artikeln.

Så här beskrivs projektet i artikeln:

I forsknings- och utvecklingsprojektet Uppkopplad byggplats, som är en testbädd, som startas efter Vinnovas beslut i december 2017, kommer minst sju byggplatser i Sverige, både människor och maskiner att vara online, samtidigt som arbetet pågår för fullt på byggplatserna. Dessa blir uppkopplade mot virtuella labb på bland annat Luleå tekniska universitetet, för att säkerställa kontinuitet och långsiktighet mellan byggplatserna. Sonymobile, Telia, NCC, Skanska, Ahlsell, Cementa och Design Evolution är redan klara att delta i projektet. Förutom Luleå tekniska universitet medverkar även Linköpings universitet. Projektet förutsätter ett nära samarbete mellan bygg- och IKT-aktörer och högskolor.

I Uppkopplad byggplats koncentrerar sig forskarna på effektivisering av produktionsprocessen på byggplatsen och försörjningsprocesser som till exempel projektering, prefabricering och logistik. Dessa utgör i dag omkring 50 procent av kostnaderna i ett normalt byggprojekt. Koordineringen av den sammanlänkande produktionen ska kunna ske enklare och effektivare med digitala lösningar och skapa hållbart affärsvärde för alla aktörer.

Läs hela artikeln

Uppdaterad den