Utlysningarna kommer att omfatta omkring 5 miljoner kronor vardera med ett krav på samfinansiering från sökande organisationer på 50 procent av projektens totala kostnader. De projekt som beviljas medel beräknas pågå mellan ett och två år med start sen höst 2017.

Utlysningen inom fokusområde Organisation och juridik syftar till att komplettera redan pågående projekt inom fokusområdet som blev beviljade i programmet första utlysningar 2016. Utlysningen inom Fokusområde Livscykelperspektiv syftar till att hitta projekt som kan skapa innovativa lösningar utifrån den bas som vi bygger i de strategiska projekt som pågår inom fokusområdet.

Mer information om utlysningarna kommer i början av september.

Uppdaterad den