Målet med förstudien ”Test i byggprojekt” är att ta fram underlag för det planerade projektet “Test i verkliga byggprojekt”. Förstudien har identifierat hinder för testning och kommer med förslag på sådant som kan sänka tröskeln för testning i byggprojekt hos behovsägare som till exempel byggherrar, entreprenörer och konsulter. Projektledare har varit Ylva Berner från WSP.

De hinder som identifierats är bland andra tid, organisation, kultur och marknadsekonomiska aspekter. Dessa hinder har förstudien aktivt arbetat med och genom att arbeta strukturerat med arbetspaket och checklistor kan dessa hinder sänkas eller helt elimineras. Detta föreslås utföras i ett kommande projekt inom ramen för Smart Built Environment.

Vill du engagera dig i det fortsatta projektet?

Det kommande projektet ”Test i verkliga byggprojekt” har två huvudsakliga mål. Det ena målet är att programmets projektdeltagare ska kunna testa, demonstrera och utvärdera nya innovativa tillämpningar av teknik, standarder och processer i verkliga byggprojekt. Det andra målet är att behovsägare inom samhällsbyggnadssektorn ska ha kännedom om hur test i verkliga byggprojekt kan genomföras eller hur man införskaffar sådan kunskap.

Under hösten pågår ett arbete med att forma det nya projektet med målet är att projektet ska kunna starta vid årsskiftet.

Vi söker nu dig som vill engagera dig i projektet som projektdeltagare eller i referensgrupp. Förutom att vara med och driva utvecklingen i sektorn får du ny kunskap och en möjlighet att utöka ditt nätverk. Kontakta Karin Garcias som är koordinator för fokusområde Innovationslabb och som kan berätta mer om hur du kan engagera dig. Du når Karin via Karin.Garcia@syntell.se eller 070-683 38 48.

Uppdaterad den