InfraSweden2030 utlyser 36 miljoner kronor för att finansiera utveckling av innovativa och konkurrenskraftiga lösningar som bidrar till en resurseffektiv transportinfrastruktur som är både miljömässigt och socialt hållbar. I utlysningen efterfrågas projekt som sammanlänkar transportinfrastruktur med informationsstruktur samt projekt som utvecklar metoder för klimatneutral infrastruktur.

Utlysningen är öppen 6 november 2017 till 14 februari 2018.

Läs mer om utlysningen!

Tider och platser för informations- och matchmakingträffar för utlysningen:

Stockholm den 9 november, kl.14-16. Anmälan

Göteborg den 16 november, kl 14-16. Anmälan

Malmö den 23 november, kl 14-16. Anmälan

Luleå den 1 december, kl 14-16. Anmälan

Stockholm den 18 januari, kl 14-16. Anmälan

Uppdaterad den