De nya ledamöterna är Christina Claeson-Jonsson, FoU-chef på NCC, Göran Persson, avdelningschef för plan- och byggfrågor på Boverket och Ronny Wahlström, Operationell Effektivitet, Skanska.

Ronny Andersson, chef forskning och innovation på Cementa, omvaldes som ordförande för programstyrelsen.

Den nya styrelsen

Ronny Andersson, chef forskning och innovation Cementa - ordförande

Nina Borgström, chef Digital Design & BIM White

Christina Claeson-Jonsson, FoU-chef NCC

Anna Eriksson, utvecklingsdirektör Lantmäteriet

Ulrika Jansson, förvaltningschef Stadsbyggnadskontoret Örebro Kommun

Peter Lundman, enhetschef stora projekt Trafikverket

Miklós Molnár, tekn dr Lunds tekniska högskola och ordförande Sveriges Bygguniversitet

Birgitta Olofsson, teknisk direktör Tyréns

Göran Persson, Avd. chef plan- och byggfrågor Boverket

Ronny Wahlström, Operationell Effektivitet Skanska

Valberedningen har bestått av Allan Almqvist, tidigare Malmö kommun, Saga Hellberg, Byggherrarna och Thomas Olofsson, Luleå tekniska universitet. Valberedningen omvaldes vid årsstämman.

Uppdaterad den