Programmet Viable Cities första utlysning handlar om energi- och klimatomställning för livskraftiga städer. Du kan söka pengar för projekt som har ett holistiskt perspektiv på staden och som nyttjar digitalisering och medborgarengagemang för att påskynda omställningen till ett resurseffektivt och fossilfritt samhälle. Sista dag för ansökan är 31 januari 2018. Läs mer om utlysningen

Programmet RE:Source utlyser nu 40 miljoner kronor för att pröva nya idéer som ska minska avfallet och bidra till en hållbar materialanvändning. Sista dag för ansökan är 6 februari 2018. Läs mer om utlysningen

Programmet InfraSweden2030 har utlysningen Lösningar för en resurseffektiv och hållbar transportinfrastruktur. Den täcker samtliga av programmets fokusområden (klimat, nätverk, byggmetoder, produktivitet, tillstånd) och gäller genomförbarhetsstudier samt mindre och större FoI-projekt. Sista dag för ansökan är 14 februari 2018. Läs mer om utlysningen

Internet of Things för innovativ samhällsutveckling riktar sig till offentliga organisationer som kommuner, landsting eller regioner i samverkan med företag, lärosäten och institut. Avsändare är programmet Internet of things Sverige. Sista dag för ansökan är 13 mars 2018. Läs mer om utlysningen

De strategiska innovationsprogrammen finansieras av Formas, Energimyndigheten och Vinnova.

Uppdaterad den