Utlysningen bestod av två delar, en med fokus på livscykelperspektivet i samhällsbyggnadsprocesser och en om juridiska och organisatoriska förutsättningar för en digital omvandling av samhällsbyggandet. Fem projekt beviljades i vardera delen,

Projekten handlar till exempel om hur maskininlärning, genetiska algoritmer och artificiell intelligens kan användas som beslutsstöd i byggprocessen och om att ta fram en öppen plattform för kunskapsspridning i samhällsbyggnadssektorn med fokus på digitalisering. Några av projekten är även fortsättning på eller har nära anknytning till pågående projekt inom programmet. Projekten, som startas under vintern, kommer att pågå mellan ett och två år.

Godkända projekt

Livscykelperspektiv:

Organisation och juridik

Uppdaterad den