Digitaliseringen av samhället, och inte minst av samhällsbyggnadssektorn, skapar nya möjligheter och utmaningar. Tillsammans behöver vi ta tillvara och tillgängliggöra erfarenheter och kunskaper som genereras i de satsningar som görs. Det bästa sättet att se till att detta blir gjort är att vara med!

Test i byggprojek

Inom det strategiska projektet Test i byggprojekt är målet att ge aktörerna i byggsektorn draghjälp vid införande av ny teknik och nya modeller. Projektet Test i byggprojekt siktar på att ta fram riktlinjer och råd som skapar trygghet för alla aktörer. Projektstart planeras till tidig vår 2018 och resultatet ska användas i de fallstudier som planeras av Smart Built Environment-projektet Uppkopplad byggplats, med start i september 2018. En förstudie har genomförts inom ramen för fokusområdet, vilken du kan ta del av här.

Till Test i byggprojekt söker vi nu en projektledare (25-30 % av heltid) och 2-3 sakkunniga inom olika relevanta områden (10-20 % av heltid).

Idéverkstad Innovationslabb

Vi söker också en projektledare till det strategiska projektet Idéverkstad Innovationslabb. Idéverkstaden syftar till att avdramatisera nya teknologier som vi ser utvecklas i rasande fart på marknaden, så som artificiell intelligens, avancerad analys, förstärkt verklighet med mera. Här finns möjlighet att genomföra faktiska tester eller simuleringar med ny teknik med fokus på innovation och fritt tänk utan begränsningar och utan krav på att det ska leda till införande hos någon part.

Projektet drivs av en kärntrupp som ansvarar för form, sakkunskap och vetenskaplig höjd. Förslag till initiativ för genomförande ska beskrivas med problembild och möjlig nytta och förslagen kommer därefter genomgå en urvalsprocess. Kärntruppen ansvarar för och driver initiativen samt deltar med kompetensstöd, workshopledning med mera. Projektet planerar att starta under våren 2018 och pågå till halvårsskiftet 2019.

Vi söker i första hand en projektledare till Idéverkstad Innovationslabb (25-50 % av heltid). Är du i stället intresserad av att delta i kärntruppen? Eller har du ett problem som kanske skulle kunna lösas med ny teknologi? Är du en ”lösningsaktör” som ser möjligheterna med och har kunskap att skapa innovativa lösningar? Anmäl intresse för deltagande i Idéverkstad Innovationslabb och beskriv vad du kan bidra med!

Ta kontakt med koordinator Karin García Ambrosiani, telefon: 070-683 3848, för att anmäla intresse och för att få mer information.

Uppdaterad den