Lär dig mer om BIM

I BIM Alliance infoblad presenteras resultat och positiva exempel från BIM-projekt.

– Vi går mot digitalisering av LCA-beräkningen. I projektet levererar vi de pusselbitar som krävs för att man ska kunna hantera informationen digitalt. Utgångspunkten är att kunna göra sin beräkning på uppgifter man redan har och detta på ett kostnadseffektivt sätt, säger Martin Erlandsson, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet och ledare för ett av projekten inom fokusområdet Livscykelperspektiv.

Projektet har tagit fram ett öppet och branschneutralt filformat vilket omfattar den information som krävs för att göra en livscykelanalys och ett format som kan beskriva byggnadsverkets miljöprestanda uppdelat på olika delar av livscykeln.

– Det öppna filformatet gör det möjligt att fritt byta information mellan olika IT-program och säkerställer det digitala informationsflödet i processen under byggnadsverkets hela livscykel.

Läs mer i BIM Alliance infoblad:

Ladda ner infobladet på BIM Alliance webbplats

Uppdaterad den