De två projekten, som nu fått medel beviljade för två år, har olika ansatser.

Projektet Leda digital transformation adresserar vikten av att organisationer och företag inom sektorn utvecklas tillsammans, utbyter erfarenheter, skapar strategier, handlingsplaner och samverkar i nätverk.

Projektet Kunskapslyft för digitala processer däremot adresserar behovet av att kombinera industrialisering med digitalisering för att kraftfullt utveckla enskilda företag och organisationer. Detta projekt bygger på de mycket goda resultat som Produktionslyftet kan uppvisa. Genom att utveckla dessa metoder med vunnen kunskap inom digitalisering kan projektet starkt bidra till att accelerera enskilda företags prestation.

Uppdaterad den