Automatisering är på stark frammarsch i samhället och samhällsbyggnadssektorn märker också av hur automatisering och digitalisering redan blivit och för många blir en del av vardagen. Build-r, som driver Smart Built-projektet "Build-r – Implementation i industriell skala och verklig byggmiljö", tar till vara just dessa möjligheter. Tänk dig ett scenario där innerväggar blir monterade under natten av robotar som gör att byggarbetarna kan börja jobba direkt utan väntetid och dessutom slipper lyfta tungt.

Efter att ha deltagit i Bygginnovationen arbetar Build-r sedan sommaren 2017 med en ny prototyp som ska testas i verklig miljö och i industriell skala. Robotsystemet består av en industrirobotarm på en självkörande plattform. I projektet deltar NCC och ABB, marknadsledare inom bygg och robotik. Teknikutvecklingen äger rum i Robotdalen på Munktell Science Park i Eskilstuna där även prototyproboten finns och projektteamet delar sin tid mellan Stockholm, ABB:s inkubator Synerleap i Västerås och Eskilstuna. Teamet består av Julia Fransson, Rasmus Pettersson och Shehab Mohammed.


”Det är ett jättestort intresse. Det ligger rätt i tiden med tänkande, kollaborativa robotar. Det kommer överallt. Detta är något som gryr hos många och folk blir taggade.”


Julia kommer närmast från ett arbete som affärsutvecklare på investmentbolaget Serendipity och övertog vd-rollen i bolaget under sommaren 2017. Automationsingenjören Shehab anslöt från Skogstekniska klustret i Umeå i september 2017. Rasmus som studerat teknisk fysik med beräkningsvetenskap och programmering var med redan då den första mindre prototypen togs fram under 2016. Initiativtagaren, och grundaren till bolaget, Andreas Söderberg är fortsatt med som styrelsemedlem.

Teamet består av Rasmus Pettersson, Shehab Mohammed och Julia Fransson.

Vad säger folk när de först får höra talas om projektet?
– Det är ett jättestort intresse. Det ligger rätt i tiden med tänkande, kollaborativa robotar. Det kommer överallt. Detta är något som gryr hos många och folk blir taggade berättar Rasmus. Julia berättar att det varit extremt positivt och att många ser potentialen och vill veta att det funkar.

Just nu görs teknikval och tester för de ingående komponenterna i det fullskaliga systemet. Hela systemet kommer sedan att testas i verklig miljö. I labbet visar Shehab hur roboten är tänkt att fungera och det ser verkligen lovande ut när roboten tar en plywoodskiva, som just nu används som testskiva, och transporterar den för montering mot en regelstomme.

– All teknik och hårdvara är redan bevisad inom industrin och har använts under decennier. Vår plan är inte att vara hårvaruutvecklare utan ta denna bevisade och befintliga teknik och integrera till ett komplett system anpassat för en byggplats. Vår kärnkompetens är navigationen och rörelsemönstret. Det handlar främst om mjukvaruutveckling berättar Julia och Rasmus. Bland annat arbetar man med laserskanners och 3D kameror som ger roboten möjlighet att läsa av rummet så att den kan agera miljön på en byggplats som ständigt är i förändring.

– Roboten kommer både att förlita sig på information från digitala ritningar och information från sina egna sensorer och maskinseendesystem. Så länge en människa har jobbat före roboten måste roboten kunna skapa en egen uppfattning då det kan ske förändringar från ritningen berättar Rasmus. Build-r kommer inte att sälja robotar utan istället sälja tjänsten montering av gipsväggar. Detta möjliggör en snabbare marknadsintroduktion och förenklar när Build-r hela tiden kan fokusera på att fortsätta utveckla hårdvaran.

Plattan som lyfter väggar för montering.


Hur kom ni med i Smart Built?
– Vi tittade runt efter publika medel att medfinansiera utvecklingen med. Först tänkte vi att utlysningen inte var riktad till oss utan mer till konsortier med etablerade forsknings- och industriaktörer, så vi blev fantastiskt glada när vår ansökan blev beviljad. Det har varit väldigt bra att arbeta med Smart Built det ger oss en naturlig ingång till flera aktörer i byggbranschen där vi får inputen vi behöver och möjligheten att hitta rätt samarbetspartners berättar Julia.

Att lansera teknik för en ny bransch
För Build-r gäller det jämte utvecklingsarbetet att bygga upp kontakter med beställarsidan: fastighetsägare, kommuner, landsting, totalentreprenörer och byggkonsulter. Det handlar inte bara om tidseffektivisering, med robotar så slipper människor hantera tunga lyft och riskera förslitningsskador. I dag krävs två personer för att få gipsmaterialet på plats och varje gipsskiva väger 20 kg. Teamet har också kontakt med tillverkare av gipsskivor samt gipsinstallatörer för att veta vad som är på gång inom branschen. Utöver Andreas Söderberg har ingen i teamet bakgrund inom byggbranschen och kommer in med nya kompetenser i samhällsbyggnadssektorn.

– Vi är beroende av att ha byggkompetensen med oss. Vi behöver veta hur gipsmontage görs idag, vad man vill förbättra och hur branschen tänker. Hur tung får plattformen vara? Vilka byggen passar den bäst på? Det är därför vi är mycket glada över att ha NCC med som projektpart konstaterar Julia och pekar på behovet att veta hur det fungerar i dag för att kunna få acceptans för det nya man vill presentera. Utvecklingsarbetet fortskrider och på tur står bland annat att kombinera det egendesignade lyftverktyget med en skruvdragare anpassad för robotar. Våren 2018 är teamets mål att ha en robot som är redo att montera gipsväggar.

Uppdaterad den