Sittande från vänster: Bo Baudin, SKL, Ingemar Lewén, Trafikverket, Johan von Schantz, SLL Trafikförvaltningen, Olle Samuelson, BIM Alliance/Smart Built Environment, Urban Månsson, Svensk Byggtjänst. Stående från vänster: Klas Eckerberg, Svensk Byggtjänst, Lars Lidén, Meta, Julie Gunnarsson, The Synthetic Family, Susanne Kärnek, Svensk Byggtjänst, Thomas Lundgren, Svensk Byggtjänst, Rogier Jongeling, PlanB

– En stor och viktig pusselbit av standardiseringen för BIM finns nu på plats, vilket kommer att effektivisera informationshanteringen hos sektorns alla aktörer, säger Olle Samuelson, BIM Alliance/Smart Built Environement och fortsätter:

Om CoClass

CoClass är det nya svenska klassifikationssystemet för all byggd miljö. Med CoClass får alla parter tillgång till ett gemensamt språk, det vill säga samma begrepp och terminologi i alla skeden, hos alla parter, i alla programvaror och i alla informationsleveranser.

– Det känns fantastiskt roligt att kunna avsluta året med denna konkreta handling som gör att vi äntligen kommer igång på allvar med att tillämpa det nya klassifikationssystemet, som är helt centralt för att vi i sektorn ska kunna möta digitaliseringen i alla våra processer.

CoClass är resultatet av ett omfattande branschgemensamt utvecklingsprojekt - BSAB 2.0, som delfinansierats av Smart Built Environment.

BIM Alliance är en av flera delägare i systemet som kommer att se till att CoClass fortsätter att utvecklas för bästa möjliga nytta för sektorns aktörer. Det är flera organisationer som kommit överens i avtalet: Svensk Byggtjänst, BIM Alliance, Trafikverket, Swedavia, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Stockholms Läns Landsting (SLL) Trafikförvaltningen och Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare.

Till CoClass på Svensk Byggtjänst webbplats

Uppdaterad den