Digitaliseringen innebär en av de största samhällsförändringarna någonsin. Smart Built Environment är ett strategiskt innovationsprogram som stöttar sektorns gemensamma digitaliseringsarbete, genom forskning, utveckling och innovation, för att förverkliga ett byggande som är billigare, snabbare och mer hållbart. För att lyckas behöver vi också ha nya affärsmodeller som möjliggör nya arbetssätt.

– Om vi vill använda digitaliseringen och utnyttja fördelarna med den krävs både ökade kunskaper och färdigheter men också förmågan att bryta invanda mönster i hur vi arbetar. Inte minst krävs starka ledare som kan driva förändringarna, säger Olle Samuelson, Smart Built Environment.

Johanna Holmgren från Cobel är projektledare

Inom ramen för Smart Built Environment startar nu ett projekt för att konkret bidra till utvecklingen av samhällsbyggnadssektorns kompetens inom digital transformation. Projektet leds av företaget Cobel och kommer att pågå under 2018 och 2019, och inleds med en serie inspirationsföreläsningar i Stockholm, Göteborg och Malmö. Därefter kommer ett trettiotal företag och organisationer att erbjudas möjlighet till praktisk handledning i en utvecklingsresa från strategi och handlingsplaner till genomförande.

– Vi är mycket stolta över att få bidra till att utveckla samhällsbyggnadssektorn genom detta projekt. Vår kärnverksamhet på Cobel är att hjälpa våra kunder att få det att hända och här finns en stor potential där vi kan bidra med vår kunskap och våra erfarenheter, säger Johanna Holmberg, Cobel, som är projektledare för Leda digital transformation.

Uppdaterad den