Projektmedlen ska användas till rådgivning och coachning som ökar företags användning av digital teknik. Målgruppen ska vara små och medelstora företag, främst inom industri eller industrinära tjänsteföretag.

Runt 8-10 projekt kommer att kunna få finansiering inom ramen för denna utlysning, som stänger den 22 februari.

Tillväxtverket bidrar till förnyelse i industrin och har flera uppdrag kopplat till Smart industri – regeringens nyindustrialiseringsstrategi. Denna utlysning är en del av ett av dessa uppdrag: Digitaliseringslyftet.

Läs mer om utlysningen

Uppdaterad den