- Digitaliseringen av samhället, och inte minst av samhällsbyggnadssektorn, skapar nya möjligheter och utmaningar. Tillsammans behöver vi ta tillvara och tillgängliggöra erfarenheter och kunskaper som genereras i de satsningar som görs. Det bästa sättet att se till att detta blir gjort är att vara med! Nu behöver vi förstärka med projektledare till två projekt som är i startgroparna, säger Karin Garcia, som är koordinator för fokusområde Innovationslabb.

Test i byggprojekt

Inom det strategiska projektet Test i byggprojekt är målet att ge aktörerna i byggsektorn draghjälp vid införande av ny teknik och nya modeller. Projektet ska ta fram riktlinjer och råd som skapar trygghet för alla aktörer. Projektstart planeras till tidig vår 2018 och resultatet ska användas i de fallstudier som planeras av Smart Built Environment-projektet Uppkopplad byggplats, med start i september 2018. En förstudie har genomförts inom ramen för fokusområdet, vilken du kan ta del av här.

Idéverkstad Innovationslabb

Vi söker också en projektledare till det strategiska projektet Idéverkstad Innovationslabb. Idéverkstaden syftar till att avdramatisera nya tekniker som vi ser utvecklas i rasande fart på marknaden, som artificiell intelligens, avancerad analys, förstärkt verklighet med mera. Här finns möjlighet att genomföra faktiska tester eller simuleringar med ny teknik med fokus på innovation och fritt tänk utan begränsningar och utan krav på att det ska leda till införande hos någon part. Projektet planerar att starta under våren 2018 och pågå till halvårsskiftet 2019.

Ta kontakt med koordinator Karin García, telefon: 070-683 3848, för att anmäla intresse och för att få mer information.

Uppdaterad den