Inom ramen för DigSam – digital samhällsbyggnadsprocess – kommer inspirations- och utbildningsseminarier genomföras i fem utvecklingssteg, inklusive workshoppar med användning av digital teknik. Seminarierna ger också deltagarna möjlighet att laborera med medborgardialoger – visualisering och kommunikation med användning av digitala metoder.

Med inspiration från några av de främsta inom olika områden kommer deltagarna att dels få se utförda projekt, dels få en framtidsblick om digitala verktygens möjligheter att skapa hållbar utveckling i praktiken.

Tillsammans i workshoppar med egna fall får deltagarna och experterna både använda och diskutera hur användningen av digitala verktyg och processer kan förbättra arbetet.

Hur kan kunskapen användas i det egna verkligheten? I tävlingsform får deltagarna beskriva hur redskapen kan användas och effektivisera samhällsbyggnadsprocessen i sitt eget fall.

Preliminärt program

Dag 1. Metoder och verktyg för gestaltning, visualisering, animering, simulering och konsekvensanalys av olika sakområden till exempel ljus, ljud, ekosystemtjänster, mikroklimat, kretslopp, rumslig struktur och tillgänglighet.

Dag 2. Metoder och verktyg för aktörsdialoger särskilt medborgardialoger med fokus på pedagogisk framställning och visualisering.

Dag 3. Metoder och verktyg för att samordna och integrera ICT, ITS och IoT i rumslig planering.

Dag 4. Utveckling- och utbildningsbehov kopplat till samhällsbyggnadsprocessen som helhet men särskilt fokus på tidiga skeden.

Dag 5. Summering av alla dagarna. Utdelning av tävlingspriser.

Projektet startar under våren 2018. Om du vill veta och anmäla ditt intresse kontakta Andreas Huss som är ansvarig för delprojektet, andreas.huss@sweco.se, 070-344 61 87.

Läs mer om projektet DigSam- digital samhällsbyggnadsprocess

Uppdaterad den