Kristina Gabrielii är under våren tillförordnad programchef för Smart Built Environment då Amy Rader Olsson är sjukskriven. Kristina, som tidigare suttit i programstyrelsen och som är projektledare för det strategiska projektet "Produkt- och miljödata – Produktion", har redan tidigare stöttat programledningen bland annat med arbetet med den kommande utlysningen.

Kontaktuppgifter till Kristina

Uppdaterad den