I en artikel i Byggindustrin intervjuas Martin Rudberg, bygglogistikprofessor vid Linköpings universitet, och projektledare för Uppkopplas byggplats. Han berättar att målet med projektet är att öka effektiviteten och minska kostnader och ledtider inom en rad områden med upp till 20 procent.

Även Helena Lidelöw, konstruktionschef vid Lindbäcks bygg, är intervjuad. Lindbäcks bygg ska inom ramen för Uppkopplad byggplats tillsammans med Boklok fokusera på ”det ritningslösa projektet”.

– Vi har redan arbetat med att digitalisera informationen i fabriken för att få bort pappersritningar. Vi har byggt en ”motorväg” för det och lagt ihop med takten i fabriken, så vi kan visa rätt information i rätt ögonblick ute projektet. Det här vill vi förlänga ut till byggplatsen så vi kan täcka in hela produktionskedjan, säger Helena Lidelöw i artikeln.

Läs hela artikeln här

Uppdaterad den