– Så otroligt glad över att vi kommit så här långt i projektet. Nu är det kickout. Och vi är så klara som vi kan bli. Nu tar vi dock resan vidare in i framtiden. Och det kan vi bara göra gemensamt i konkret samarbete framåt – myndigheter, kommuner och näringsliv. Det ser jag fram emot! säger Elisabeth Argus, övergripande projektledare och tillika vd för BonaCordi AB.

Projektet har pågått sedan november 2016 och avslutas sista mars 2018. Projektet ingår i fokusområdet Standardisering. Resultaten tas om hand och fördjupas – i omfång och konkret användning – i det vidare projektet DigSam, som startas i september 2018.

Projektledare står framför en grupp som sitter vid ett bord
Ulf Hedlund, Tyréns, redovisar resultaten från delprojektet Återanvändning av relationshandlingar för uppdatering och lagring av 3D-geodata.

Under dagen fick alla deltagare ta del av resultat i konkreta workshops av projektets delprojektledare med rekommendationer för fortsatt arbete framåt:

  • Ett produktpaket med geodata, statistik med mera för den tidiga idé- och planeringsfasen – Monica Ek, WSP
  • Digitala detaljplaner med byggrätter i 3D- Josephine Nellerup, Malmö Stad
  • BIM för redovisning av 3D-fastighetsbildning - Martin Andrée, Lantmäteriet
  • Ändamålsenlig BIM-modell för bygglov och digitalt granskningsstöd – Marie Malmberg, Falu kommun
  • Återanvändning av relationshandlingar för uppdatering och lagring av 3Dgeodat - Ulf Hedlund, Tyréns
Projektledare presenterar framför ett blädderblock
En ändamålsenlig BIM-modell för bygglov och digitalt granskningsstöd har varit i fokus för det delprojekt som Marie Malmberg, Falu kommun, lett.

De fick också lyssna på gästföreläsare, Per Bjälnes, digital strateg på Tyréns, Jenny Carlstedt, projektledare för IT i samhällsutvecklingen på Sweco och Karolina Larsson, Stockholms stad, kring morgondagens accelererande dataflöde.

En mycket viktig del i projektet är det arbete som teknik- och expertgruppen utfört i samarbete med varje delprojekt för att ta fram förslag till standardiserade leveransspecifikationer. Genom detta arbete har projektet lagt en grund till framtidens infrastruktur för geodata och BIM. Thomas Lithén, Lantmäteriet, har lett denna del i projektet och presenterade resultatet.

Representanter från angränsande projekt som drivs från olika aktörer deltog också under dagen med miniföreläsningar.

Inom kort kommer du kunna ta del av slutrapporten från projektet och all kommunikation inklusive filmer med mera här på smartbuilt.se.

Vill du engagera dig vidare i DigSam-projektet?
Kontakta gärna Elisabeth Argus, elisabeth.argus@bonacordi.se eller 076-764 41 00.

Uppdaterad den