Projektledare Rogier Jongeling tillsammans med Olle Samuelson, från programledningen.

Ett fyrtiotal deltagare samlades på då föreningen BIM Alliance bjöd in till frukostmöte den 4 april för att lyssna då projektledare Rogier Jongeling presenterade resultatet från projektet Nationella riktlinjer för BIM och geodata, som drivit inom Smart Built Environment sedan hösten 2016.

Aktörerna i samhällsbyggnadssektorn har nytta av gemensamma rekommendationer för hur modellbaserad information ska hanteras och förvaltas. Det gör effektivt nyttjande av informationen enklare och processer tydligare.

I projektet ”Nationella riktlinjer för BIM och geodata” har projektgruppen samlat branschgemensamma rekommendationer för hantering av modellbaserad information för aktörer och processer som ingår i livscykelinformationshantering av den byggda miljön. Riktlinjerna är publicerade som en webbportal som möjliggör sökningar efter relevant underlag. Underlaget är publicerat med öppen källinformation vilket innebär att det står allmänheten fritt att använda, förbättra eller kopiera informationen.

Till webbportalen Nationella riktlinjer

Uppdaterad den