Den 24 maj startar den första omgången av utbildningsprogrammet för dig i samhällsbyggnadssektorn. Programmet inom ramen för Smart Built Environment inkluderar fem block över en period på tre månader med individuellt arbete däremellan. Du kommer under programmet att varva teori med praktiskt arbete och som slutresultat forma ett konkret underlag för din organisations digitala agenda framåt.

Vem lämpar sig programmet för?

Du är ledare eller nyckelperson inom samhällsbyggnadssektorn och behöver skapa konkret nytta i ditt företag eller organisation. Du kanske sitter i ledningsgruppen, leder affärs- eller verksamhetsutveckling, är senior projektledare eller har en central roll inom IT.

Vad omfattar programmet?

  • Grundlig introduktion till digitaliseringens möjligheter med trendspaningar och konkreta exempel från sektorn
  • Underlag för bedömning av den egna organisationens digitala mognad
  • Genomgång av nyckelfaktorer för lyckad digital transformation
  • Grunderna i kundinsikt, innovationsledning och agil affärsutveckling
  • Verktyg och process för egna organisationens digitala agenda framåt

Vad får jag och min organisation ut av programmet?

  • Kompetenshöjning avseende digitala transformationens möjligheter och utmaningar
  • Inspiration, nätverkande och utbyte med andra aktörer från sektorn
  • Konkret underlag för egna organisationens digitala agenda och handlingsplan för att komma igång
  • Ju högre involveringen är från den egna ledningen desto större blir utbytet!

För mer information och intresseanmälan

Uppdaterad den