Inom fokusområde Livscykelperspektiv startas projektet ”Digitala miljöberäkningar”, som är en utökning och fördjupning av de pågående projekten inom fokusområdet samt ska förstärka den internationella utblicken. Projektledare är Jeanette Sveder Lundin, Skanska Sverige.

Läs mer om projektet

Inom fokusområde Standardisering är det projektet ”IoT-standard för bygg” som är under uppstart. Projektet är en förstudie som ska visa hur generell IoT-arkitektur på ett effektivt sätt kan specialiseras och länkas till byggsektorns terminologi och klassifikation, som den representeras av CoClass och sektorns informationsstandarder i övrigt. Projektledare är Östen Frånberg, 1Akonsult AB.

Läs mer om projektet

Uppdaterad den