Miklós Molnár berättar om projektet som hanterar risker.

Smart Built Environments fokusområde Forskningsplattform innehåller två team av seniora forskare och doktorander. Ett av dessa team består av forskare från LTU (Lars Stehn, Marcus Sandberg och Henrik Eriksson) och LTH (Miklós Molnár, Ívar Björnsson och Anders Ekholm) och arbetar med projektet ”BIM för koordinering av riskmedvetet, miljöriktigt och digitaliserat byggande” fokuserar på möjligheterna att med BIM-baserad metodik beskriva och utveckla bedömning av risker, potential och förändringskrav i en digitaliserad byggprocess.

LTH-forskarna har utvecklat ett konceptuellt ramverk för rationell hantering av byggtekniska risker i en digitaliserad process med obrutet informationsflöde, se illustration. En kunskapsbank skapas med kvalitetssäkrad information om byggnadstekniska risker. Riskerna kopplas till objekt systematiserade enligt BSAB, vilket möjliggör att de kan identifieras med hjälp av BIM-verktyg. Användarna – arkitekter, konstruktörer/projektörer, entreprenörer – involveras i en kognitiv loop som varnar om kända risker och uppmuntrar till riskmedvetenhet vid projektering och byggande.

Projektets resultat så här långt har dokumenterats i två artiklar som kommer att presenteras på:

  • European Conference on Product and Process Modelling (ECPPM 2018), som äger rum i Köpenhamn den 12-14 september 2018.
  • 7th International Building Physics Conference (IBPC 2018), som äger rum i Syracuse, USA, den 23-26 september 2018.
Uppdaterad den