Målet för DigSam-Digital Smahällsbyggnadsprocess är ett obrutet digitalt standardiserat informationsflöde med särskilt fokus på samhällsbyggnadsprocessens tidiga planeringsskeden, det vill säga översiktsplanering, med­borgar­dialog och medskapande med användning av digitaliseringens tekniska möjligheter.

DigSam är även rådgivande för kommuner som nu påbörjar sitt arbete med att digitalisera detaljplaner enligt gällande tillämpningsstandard. Projektet leds av Elisabeth Argus, Bonacordi AB.

Aktuellt från DigSam

Den 6 september är det dags för en gemensam kick-off för alla projektdeltagare inom DigSam. Inbjudan kommer att gå ut till alla parter som är involverade i projektet. Men redan nu pågår många aktiviteter inom de fem delprojekten.

Arbetsgrupp: Fördjupad kartläggning av lagring och återkomst till producerad data

Arbetsgruppen genomför en kartläggning av hur kommuner och involverade aktörer i samhällsbyggnadsprocessen gemensamt kan arbeta med lagring och enklare åtkomst till data och relevant information.

Ulf Hedlund

Deltagarna i projektet – Lunds Kommun, SIG, Lantmäteriet, Tyrens och Sogeti – har haft sin första inledande workshop, med introduktion till föregående projekt och diskussion kring nuläge, möjligheter med projektet och eventuella risker. Arbetet fortsätter under hösten med fler workshoppar och mötesplatser.

Är du intresserad av att veta mer om kommande workshopar kan du ta kontakt med arbetsledaren Ulf Hedlund på Tyrens.

Arbetsgrupp: Digital handbok/plattform för digitalisering av detaljplaner

Inom detta delprojekt pågår många olika aktiviteter kring arbetet med digitalisering av detaljplaner.

Fredagen den 1 juni körde DigSams delprojektets arbetsgrupp i gång med en workshop, tillsammans med parterna i projektet. Målet med dagen var att sortera ut vad som ska göras inom ramen för detta projekt, vad ska hanteras och vad ska lämnas utanför.

Frida Hammarlind

Det blev en mycket givande dag som resulterade i en bruttolista, en målbeskrivning och en förväntan att gemensamt arbeta vidare med detta spännande projekt. Onsdagen den 20 juni arrangerades ett stormöte med alla medverkande i delprojekten, både parter och referensgrupp, där deltagarna samtalade om hur projektet ska arbeta framåt tillsammans.

Frida Hammarlind, Enhetschef detaljplan på Örebro kommun berättade mer om samarbetet med SKL för utskick av en enkät till kommunernas stadsbyggnadskontor, gällande frågor om digitalisering av detaljplaner, och vad som är på gång härnäst:

– Denna vecka får vi också ta del av resultatet från den enkät som vi haft ute tillsammans med SKL, spännande tycker vi!

– Just nu håller vi även på att bygga upp en Facebooksida för kommunikation/marknadsföring av projektet, den kommer vi att publicera i slutet av augusti så detta är en liten "heads-up" för det. Håll utkik! Mer information kommer, säger Frida Hammarlind.

För mer information kontakta Frida Hammarlind på Örebro kommun som driver delprojektet.

Arbetsgrupp: Inspirations- och utbildningsseminarier

Fler kommuner engagerar sig för ökad kunskapsuppbyggnad i samhällsbyggnadssektorn!

Andreas Huss

Inom detta delprojekt är nu deltagare klara för att börja sin resa med inspirations- och utbildningsseminarier i höst. Totalt nio kommuner med intressanta erfarenheter av digitaliserad samhällsbyggnad kommer att träffas under 2018–2019 för att inspireras av nya metoder och verktyg, dela erfarenheter och skapa visioner om var vi är på väg.

Experter inom tidiga skeden från konsultsidan, myndigheter, akademin och byggbranschen kommer vara på plats och visa på möjligheterna med en digitaliserad samhällsbyggnad.

Första träffen är den 17–18 september som handlar om metoder och verktyg för gestaltning-, visualisering-animering-simulering och konsekvensanalys av olika sakområden.

Kommunerna som deltar är Helsingborg, Örebro, Uppsala, Höganäs, Falun, Umeå, Linköping, Gotland och Alingsås.

För mer information kontakta Andreas Huss på Sweco Architects som leder delprojektet.

Uppdaterad den