Referensgrupp Kunskapslyft för digitala processer.
Tiina Koppinen (Skanska Finland), Rikard Espling (Smart Built Environment), Thomas Bock (TU München), Elisabeth Argus (BonaCordi AB), Hans Reich (Chalmers Professional Education), Urban Månsson (Svensk Byggtjänst), Karin Färnevik (Chalmers Professional Education), Hans Söderström (Installationsföretagen), Christer Härjelin (Byggnads) och Birgitta Öjmertz (Swerea IVF).

Under dagen presenterades projektets mål och vision samt det erbjudande i form av coachning och utbildning som projektet ska förmedla. Coachningen bygger på Produktionslyftets framgångsrika arbetssätt med att stötta företag att ställa om sina processer i enlighet med Leans filosofer och principer, en av grunderna i Smart Built Environments inriktning mot industriella processer.

Karin Färnevik, Chalmers Professional Education, projektledare Kunskapslyft för digitala processer.

– Projektet ”Kunskapslyft för digitala processer” omfattar ett 18-månaders coachningsprogram, där Produktionslyftets beprövade metodik kommer att användas och vid behov utvecklas i de företag och organisationer vi stödjer. Produktionslyftets coacher arbetar sida vid sida med en vice coach med samhällsbyggnadsbakgrund och tillsammans utformar dessa en anpassad omställningsresa för varje organisation, berättar projektledaren Karin Färnevik.

Genom portalen Byggknowhow.se kommer projektet framöver att samla erbjudandet om coachning tillsammans med utbildningar för ledare och medarbetare hos de olika aktörerna inom samhällsbyggnadssektorn och andra kunskapshöjande aktiviteter, så som exempelvis studieresor. Portalen är tänkt att vara vägen in till att söka ny kunskap och stöd för omställning och utveckling kring industriellt byggande och digitalisering.

– Coachningen är en viktig del i omställningsstödet, den hjälper främst till med att hålla tempot i förändringsarbetet. Vi behöver också tillföra kunskap genom utbildningar och andra aktiviteter som leder till att gamla, invanda arbetssätt förändras. Coachning och utbildning kompletterar varandra där utbildningen står för kunskapstillförseln, det vill säga kunskap att arbeta utvecklas och arbeta annorlunda när ny teknik ger nya förutsättningar och coachningen ger tempot i förändringsarbetet, säger Karin Färnevik.

Bakgrund

Projektet Kunskapslyftet för digitala processer tilldelades 3 mkr av Formas i slutet på 2017 att använda under 2018 och 2019 för att lägga grunden till Smart Built Environments stöd till företag att ta sig an omställningen till digitalisering. Projektet är nu i en utvecklings- och etableringsfas med målet att hjälpa fem företag att påbörja sitt omställningsarbete. Parallellt kommer vi utforma en organisation och ett arbetssätt för att driva och utveckla ett kontinuerligt omställningsstöd till samhällsbyggnadssektorn, grundat på det som inom den akademiska värden kallas ett ”nyttiggörandesystem”, dvs., ett sätt för programmet Smart Built Environment att samla och koordinerat föra ut kunskap från lärosäten och andra projekt inom Smart Built Environment, för att realisera programmets mål. Vägen till realiseringen av målen går via att fler företag påbörjar sin resa mot att ställa om och arbeta smartare, mer industriellt och digitalt.

Projektet söker nu företag och organisationer verksamma inom samhällsbyggandet som vill få hjälp med att ställa om till digitala arbetssätt. De organisationer som vill vara med bör ställa sig följande frågor:

  • Hur ser vår process ut?
  • Vilken tjänst/produkt erbjuder vi?
  • Var vill vi vara om 10 år?
  • Hur blir vi en attraktiv arbetsgivare både för befintliga anställda och nya förmågor?
  • Vet vi vad våra kunder, samarbetspartners och samhället kommer att efterfråga framöver?
  • Sitter vi på/Har vi information som är av värde för någon annan?

Med stöd från referensgruppens tankar och de goda råd som framkom under mötets workshops jobbar projektet vidare i utvecklings- och etableringsfasen.

Om du är intresserad av att veta mer om coachning och utbildning som utgör stödet i projektet är du välkommen att höra av dig till Karin Färnevik på karin.farnevik@chalmers.se.

Uppdaterad den