Åtta projekt godkändes i utlysningen och beviljas tillsammans en finansiering om 9,6 miljoner kronor. De deltagande organisationerna bidrar med lika mycket i samfinansiering, vilket innebär att projekten omfattar drygt 18 miljoner kronor.

Projekten som beviljats handlar till exempel om att få in digitaliseringsfrågorna i

Läs hela listan över godkända projekt

utbildningen för ingenjörer, processdesign för robotiserad installation av gipsväggar, nya incitamentsstrukturer för transportinfrastruktur och nyutexaminerades potential för att driva på digital innovation i sektorn. Projekten hanterar också digitala affärsmodeller för bygglogistik, facility information modeling (FIM), affärsmodeller kopplade till obrutet digitala flöden av miljöinformation och digitaliseringsledare i projekt som en ny operativ roll.

Några av projekten är fortsättning på, eller har nära anknytning till, pågående projekt inom programmet. Projekten, som startas under hösten 2018, kommer att pågå som längst 18 månader.

Vi gratulerar projektgrupperna och ser fram emot de resultat som arbetet ska generera!

Uppdaterad den