Marcus Sandberg, lektor vid LTU och Henrik Eriksson, doktorand vid LTU.

Inom fokusområde Forskningsplattform finns två team av seniora forskare och doktorander. Ett av dessa team består av forskare från Luleå tekniska universitet (LTU) (Lars Stehn, Marcus Sandberg och Henrik Eriksson) och Lunds tekniska högskola (LTH) (Miklós Molnár, Ívar Björnsson och Anders Ekholm).

I projektet ”Digitaliserat byggande” fokuserar LTU på att förstå den konkurrensfördel som ligger i att behärska balansen mellan prefabricering och kundanpassning i byggande i en digitalt integrerad värdekedja. Detta sker genom att utveckla en metod för att hantera digitala bostadsplattformar, vilket ska resultera i en BIM-baserad plattformsmodell. Bilden nedan visar ett spår för en schematisk plattformsmodell där idén är att använda en mastermodell som länkar ihop flera olika byggnadsmodeller eller byggnadsrelaterade analyser såsom livscykelanalys, energiberäkningar, generering av arkitekturmodell med mera.

Istället för att ha flera isolerade modeller som delvis innehåller samma information om den aktuella byggnaden som ska utvecklas, centraliseras informationen till mastermodellen så om byggnadens utformning ändras så ändras även de kopplade modellerna (mer eller mindre) automatiskt. För att skapa ett obrutet informationsflöde är tanken att information som skapas i mastermodellen ska kunna föras vidare under byggprocessen för att möjliggöra mer specifika beräkningar. Alla mer projektunika byggdelar, aktiviteter och så vidare behöver utvärderas för att bli en del av plattformen. Vidare utreds andra spår där till exempel modeller är länkade på ett mer distribuerat sätt istället för att vara samlade i en mastermodell.

Resultat från projektet ska sammanställas i två artiklar som kommer att presenteras på 36th International Symposium on Automation and Robotics in Construction (ISARC) i maj 2019.

En dialog om samarbete har också inletts med två andra projekt inom Smart Built Environment: Produkt- och miljödata - produktion och Produkt och miljödata - förvaltning.

Uppdaterad den