Tillsammans med andra aktörer i samhällsbyggnadssektorn får deltagarna:
• ett snabbt digitalt kunskapslyft med inspirerande exempel från samhällsbyggnadssektorn
• ett beprövat verktyg för att bedöma den egna organisationens digitala mognad
• en timme uppföljande individuell rådgivning kring utvecklingsområden och plan framåt.

Första tillfället ges i Stockholm den 25-26 oktober. Priset är 4.900 kronor exklusive moms och inkluderar middag och lättare lunch. För tillkommande deltagare från samma organisation ges 30 procents rabatt.

Läs mer om projektet ”Att leda digital transformation i samhällsbyggnadssektorn”.

Läs mer kickstartspaketet och anmäl dig och dina kollegor

Uppdaterad den