Saga Hellberg intervjuar Petra Jenning och Väino Tarandi.

Den nya styrelsen

Ronny Andersson, FoI-chef Cementa - ordförande

Christina Claeson-Jonsson, FoU-chef NCC

Ulrika Jansson, förvaltningschef Stadsbyggnadskontoret Örebro Kommun

Petra Jenning, partner FOJAB arkitekter

Birgitta Olofsson, teknisk direktör Tyréns

Göran Persson, avdelningschef plan- och byggfrågor Boverket

Anders Sandin, divisionschef Geodata Lantmäteriet

Jörgen Simu, avdelningschef Omvärld och st f direktör investering Trafikverket

Väino Tarandi, professor, Byggandets IT KTH

Ronny Wahlström, Operationell Effektivitet Skanska

Valberedningen har bestått av Allan Almqvist, tidigare Malmö kommun, Saga Hellberg, Byggherrarna och Thomas Olofsson, Luleå tekniska universitet. Den nya valberedning som valdes vid årsstämman består av Saga Hellberg, Byggherrarna, Jan Byfors, NCC (sammankallande) och Elisabeth Argus, BonaCordi.

Uppdaterad den