Filmen är framtagen inom ramen för pilotprojektet Badrum, som drivs gemensamt av projekten Produkt- och miljödata Produktion respektive Förvaltning för att söka svaret på hur vi åstadkommer ett obrutet flöde av information.

Uppdaterad den