Workshop den 17 och 18 september.

Temat var metoder och verktyg för gestaltning, visualisering, animering och simulering och dagarna hölls den 17 och 18 september i Sweco-huset i Stockholm. Tre ytterligare tillfällen med olika teman är inplanerade under hösten och nästa vår.

Ett av fem arbetspaket för en digitaliserad samhällsbyggnadsprocess

Inspirations- och utbildningsseminarierna är ett av fem arbetspaket i projektet DigSam. Syftet med inspirations- och utbildningsseminarierna är att fler kommuner ska få kunskap om vad som är möjligt inom digital samhällsbyggnad och på vilka sätt olika aktörer kan samverka. En viktig del är också att möjliggöra kunskapsutbyte och nätverkande. De kommuner som deltar i arbetspaketet är Helsingborg, Örebro, Uppsala, Höganäs, Falun, Umeå, Linköping, Gotland och Alingsås. Även experter inom tidiga skeden från konsultsidan, myndigheter, akademin och byggbranschen medverkar.

– Kommunerna som deltar har redan kommit en bra bit på vägen med digitaliseringen och en viktig del av serien är kunskapsutbyte och bättre nätverk. Med projektet vill vi inspirera dem att använda digitala verktyg och metoder, säger projektledare för arbetspaketet Andreas Huss, Sweco Architects.

Digitalisering med människan i centrum

Under dag ett fick deltagarna lyssna på Ulf Ranhagen, Sweco Architects och KTH som presenterade regeringens strategiska samverkansprogram för Smarta Städer; Jenny Carlstedt, Lantmäteriet, som höll en inspirationsföreläsning om makrotrender och det smarta samhället; Oscar Monell och Claes Francke från Esri som gav en trendspaning och Ulf Hedlund, Tyréns och ansvarig för arbetspaket två i DigSam, som pratade om datahantering och lagring. I fokus stod integration av BIM och GIS, något som möjliggör nya arbetssätt och större utnyttjande av data. Två kommuner som båda kommit långt med digitaliseringen, Höganäs och Falun, höll varsin inspirationsföreläsning och delade med sig av sina erfarenheter.

En stor del av dagen var vikt åt workshops och diskussioner. På förmiddagen diskuterades utmaningar och på eftermiddagen visioner och hur vägen framåt kan se ut. Ett tema som återkom i diskussionerna var hur viktigt det är att sätta människan i centrum, att människan och inte tekniken måste sitta i förarsätet. Bland utmaningarna nämndes att det måste finnas tid och resurser att jobba med frågorna, att medarbetarna måste vara med på tåget och att det finns utmaningar när det gäller juridik, organisation och ledning och styrning. Vikten av att sprida kunskapen vidare till andra kommuner så att inte alla behöver börja från början var också något som lyftes i diskussionerna.

Dag två fortsatte med fler workshops och inspirationsföreläsningar. En uppskattad föreläsning var Majid Miri, ljusdesigner Sweco Architects, som visade hur vi proaktivt kan arbeta med dagsljus och klimatkomfort i tidiga skeden och på så sätt undvika problem i senare faser. Karen Weiss och Wes Newman från Autodesk visade sedan olika projekt där de arbetat med olika skalor och med olika informationsmängder på ett integrerat och effektivt sätt. Elisabeth Flakierska, Bonava, pratade om hur de har gjort om sin digitala process för att arbeta med ett kontinuerligt informationsflöde. Ann Legeby, KTH, gav exempel på hur stadsrumsanalyser i Place Syntax Tool, PST, kan gå till och hur det kan hjälpa oss att bättre utforma staden och uppnå bland annat bättre social hållbarhet.

Parametrisk design underlättar ett hållbart byggande

Ett viktigt syfte med DigSams inspirations- och utbildningsdagar är att ge deltagarna möjlighet att testa nya metoder och arbetssätt. Under dag två gavs en fördjupning i parametrisk design. Parametrisk design är kort beskrivet ett sätt att hitta och lösa problem med hjälp av mätbara faktorer och variabler, parametrar. Exempel på parametrar som kan användas är till exempel en byggnads höjd, djup och bredd och faktorer som buller, vind och solinstrålning. Genom att använda parametrisk design är det möjligt att testa och snabbt få svar på frågor som annars kanske missas eller inte hinns med. Robert Granstam och Alexander Stark, arkitekter specialiserade på parametrisk design från Sweco Architects visade hur de arbetar och hur man genom parametrisk design kan underlätta ett hållbart byggande.

Är du nyfiken på vad parametrisk design är och hur det kan användas? I vår film lär du dig mer!

Nästa tillfälle

Nästa inspirations- och utbildningsdag är den 21 november. Då är temat metoder och verktyg för aktörsdialoger särskilt medborgardialoger med fokus på pedagogisk framställning och visualisering.

Om DigSam

Det strategiska projektet DigSam arbetar för att skapa ett obrutet digitalt standardiserat informationsflöde med särskilt fokus på processens tidiga planeringsskeden. DigSam är en utökning och fördjupning av projektet ”Smart planering för byggande” inom Smart Built Environment och ett resultat av regeringens samverkansprogram ”Smarta Städer”. Smart Built Environment är ett strategiskt innovationsprogram för hur samhällsbyggnadssektorn kan bidra till Sveriges resa mot att bli ett globalt föregångsland som realiserar de nya möjligheter som digitaliseringen för med sig.

Relaterade länkar:

Intervju med Robert Granstam och Alexander Stark om parametrisk design i Swecos blogg.

Uppdaterad den