Projektet syftar till att stödja ett obrutet informationsflöde i plan- och byggprocessen med en plattform där all information om byggnaden, kvarteret eller staden ska kunna lagras. Den så kallade ”digital tvillingen” är en dynamisk digital representation där versioner, ändringar, relationer samt egenskaper på objekten lagras. Här ska man kunna testa olika informationsleveranser för olika skeden och aktörer; som lagras, konsolideras och sedan kan läsas ut och bli till nya informationsleveranser till nya aktörer. Informationen sparas som designade, planerade respektive realiserade objekt. Ny information kan läggas till av den som har rättigheter. Allt bygger på öppna internationella standarder.

Projektet pågår och tester börjar nu utföras i tre olika testfall, som kortfattat beskrivs här. Ett av testfallen avser informationsutbyte mellan byggföretag och kommun, ett annat handlar om fastighetsbildning i 3D och det tredje testfallet fokuserar på BIM för produktionsstyrning. För den som vill veta mer kan läsa mer om den tekniska specifikationen.

Uppdaterad den