Projektet Generiska mätmetoder syftar till att mäta effekter och konsekvenser av digitalisering och industrialisering för att stödja bland annat uppföljning av programmets effekter. Nu har en första mätning genomförts, som omfattade programmets parter. Mätningen ger en bild av nuläget.

- Sammanställningen indikerar att programparters interna förändrings- och utvecklingsarbete inom programområdet mycket kan kopplas till förbättrad informationshantering. Här finns fortfarande tekniska hinder att jobba med, men den stora utmaningen för att realisera förväntade och eftersökta effekter beskriver många organisationer närmast som att ”få arbetssätten på plats”. En av svårigheterna med att möta denna utmaning är den förekomst av olika uppfattningar som mätningen visar finns bland programmets parter, och även inom enskilda organisationer, om vad som (mer konkret) bidrar till exempelvis mer obrutna, digitala informationsflöden, säger Susanne Engström från Luleå tekniska universitet som tillsammans med Annika Moscati, Tekniska högskolan i Jönköping, är projektledare.

Mätningen visar också att Smart Built Environment och projekten som genomförs har en stor betydelse för sektorns förändring.

På Smart Built Environments programkonferens den 2 oktober 2018 presenterade Susanne Engström mätningen och resultatet. Konferensen filmades och först i film 2 kan du ta del av hennes presentation.

Uppdaterad den