Tävla om förstudiemedel i Idéverkstad Innovationslabb!

Idéverkstad innovationslabb har som målsättning att agera katalysator för att öka innovationskraften inom samhällsbyggnadssektorn och öka insikterna kring utmaningar och möjligheter med digitaliseringen. Projektet vill också ge inspiration till att utveckla samverkansformer och ett innovationsvänligt klimat inom samhällsbyggnadssektorn. Med utgångspunkt i inspirationsworkshops och aktivt stöd ska starka idéer vaskas fram och konsortier med potential till kommersialisering, spridning och skalning bildas. Även behovsägarna utgör en viktig part genom hela processen.

Baserat på ett antal idéworkshops kommer projektet att genomföra förstudier som möjliggör testandet av nya tekniker, ompröva invanda roller, identifiera processförenklingar och nya incitaments- och affärsmodeller. Workshoparna syftar dels till att hitta bärkraftiga idéer, dels ska de inspirera till nya, kärnfulla möten över bransch- och sektorsgränser för att hitta nya vägar till samarbete. Med kortfattade idébeskrivningar ”tävlar” sedan bidragen om 100 000 kronor var, för att utveckla idén under en förstudie (fyra stycken idéer kommer att få medel).

De första idéworkshoparna kommer att äga rum i januari – mer information kommer!

Här finns mer information om projektet och kontaktuppgifter till projektledare Yasmina Ganse.

Nu har Test i verkliga byggprojekt kört igång

Nu har Formas och byggbranschens forsknings- och utvecklingsorganisation, SBUF, som är medfinansiär, beviljat ansökan för projektet Test i verkliga byggprojekt. Det första mötet med projektgruppen har hållits och projektarbetet har därmed startat.

Syftet är att underlätta för byggföretag att utföra fler tester av digital teknik på byggplatser. Arbetet går ut på att ta fram modeller för att göra det enkelt och effektivt att snabbt koppla upp driftsäker mobil infrastruktur och att testa olika digitala lösningar inom till exempel simulering, ritningslösa byggprojekt och digital tillverkning. Modellerna kommer att utformas som testpaket och ska ge strukturerad vägledning för involverad personal, projektledare med flera som ska etablera en uppkopplad IT-miljö i ett byggprojekt och genomföra tester. Resultatet är också tänkt att medföra spinn-off för merparten av dem som på olika sätt är inblandade i byggprocessen, till exempel Installatörsföretagen, Byggmaterialindustrierna och även byggherrar. Projektet kommer att följa Smart Built Environment-projektet Uppkopplad Byggplats och dess värdföretag. Målet är att ta fram ett antal testpaket bestående av systematiska steg för steg-beskrivningar av vad som är nödvändigt för att koppla upp byggplatser mot viss programvara samt avtal med mera för att utföra tester med ny teknik effektivt.

För mer information kontakta gärna projektledare: Soon Hammarström, SOON.NU Urban Development AB, 0760-444017, soon.hammarstrom@soon.nu

Testbäddsportalen åker på roadtrip

Den nationella testbäddsportalen för digitaliserat samhällsbyggande www.swedishtestbeds.com lanserades i slutet av maj 2018 och innehåller idag 66 testbäddar. Sedan lanseringen fokuserar projektgruppen på att skapa uppmärksamhet kring testbäddsportalen, få fler testbäddar att ansluta sig och skapa samverkan med behovsägare och företag som vill utprova innovationer. IVL leder kommunikations- och spridningsarbetet. I detta arbete har flertalet webinarier genomförts och en roadtrip (Göteborg, Malmö och Umeå) planeras till årsskiftet 2018/2019. Projektgruppen har även medverkat på konferenser som Samhällsbyggnadsdagarna och kommer att genomföra ett frukostseminarium hos Sustainable Innovation (22 november), medverka på Smarta Städer (28-29 november) och Position 2030 (19-20 mars 2019).

Sedan maj har swedishtestbeds.com cirka 1400 nya användare vilket projektet bara ser som en början på resan. Utöver fysiska event dras trafik till portalen in genom samverkan med Swedish Cleantech, testbäddsportalens nylanserade Linkedingrupp samt regelbundna nyhetsbrev och fler planerade aktiviteter lanseras löpande framåt.

För mer information kontakta gärna projektledare: Thomas Sundén, Sustainable Innovation, 0709-441170, thomas.sunden@sust.se

Uppdaterad den