Snart inleds det nya ramprogrammet för europeisk forskning och innovation - Horizon Europe - där en digitalisering av samhällsbyggnaden förväntas bli ett prioriterade område. Det pågår även andra satsningar som ger stöd till Europas digitala omvandling, till exempel Digital Europe som bland annat kommer att fokusera på cybersäkerhet och innovationer inom artificiell intelligens.

En enkät till parter inom Smart Built Environment visar att dessa är intresserad av att delta mer aktivt i EU:s forskningsprojekt, knyta kontakter med internationella partners och inspireras av nya idéer och forskningsresultat inom digitalisering och samhällsbyggnad. Dock kan det vara svårt att hitta rätt i EU:s ramprogram för forskning och innovation och våga engagera sin egen organisation. Flera vittnar om att det är svårt att veta hur man kan bäst utnyttja möjligheter att delta i europeiska projekt, söka stöd och hitta internationella partners. Likaså visar det vara svårt för de svenska kontaktpersoner som rör sig ofta i europeiska arenor och nätverk att snabbt kunna mobilisera andra svenska företag, forskare och offentliga aktörer i europeiska projektansökningar.

Smart Built Environment har haft stöd av Vinnova under 2018 för att stödja svenskt engagemang i europeisk FoI inom digitalisering med koppling till standardisering, livscykelperspektivet i byggande och förvaltning och industriella innovationer i samhällsbyggandet genom att upprätta en så kallad ”påverkansplattform”. I februari 2019 presenteras resultat från plattformens arbete med rekommendationer om hur Smart Built Environment kan vara den ”felande länken” mellan programmets parter och svenska representanter i relevanta europeiska nätverk, program och initiativ. Bland annat diskuteras viktiga initiativ, mål och teman i den kommande ramprogrammet för forskning och innovation Horizon Europe. Rapporten blir även ett viktigt bidrag till Smart Built Environments internationaliseringsstrategi för programmets verksamhet framöver.

Smart Built Environment håller kontakt med flera andra strategiska innovationsprogram som kan vara intresserad av samarbete inom europeiska frågor. Den 12 december anordnade Vinnova en slutkonferens för alla påverkansplattformar för strategiska innovationsprogrammen för att diskutera effektiva strategier för ökad svensk deltagande i europeisk forskning.

Är du intresserad av att bidra till Smart Built Environments strategier för europeiskt engagemang och internationalisering av programmets verksamheter? Under våren 2019 drar vi igång ett strategiarbete för att identifiera mål och åtgärder för att skala upp programmets verksamhet internationellt. Det kan handla om att stödja deltagande i internationella projekt men även att identifiera potential för ökad utnyttjande av resultat från programmets projekt, nya marknader, forskningsutbyten med mera.

Kontakta Amy Rader Olsson om du är intresserad.

Uppdaterad den