I början av december fick vi det formella beslutet om att Smart Built Environment har blivit beviljat medel för de kommande tre åren. Beslutet innebär också en uppväxling av programmet med cirka 30 procent. Vi är mycket glada över att ha fått detta förtroende och ser fram emot att inleda denna andra etapp av programmet vid årsskiftet. Mycket kommer att vara sig likt men det kommer även bli en del förändringar.

Inom programmet ingår närmare 80 projekt inräknat de 12 projekt som beviljades bidrag i den sjätte utlysningen, där projekten bygger på resultat från tidigare projekt inom programmet eller närliggande FoI-projekt. När vi nu startar nästa programperiod kommer vi att fortsätta att driva strategiska projekt och genomföra öppna utlysningar. En förändring är att det blir en större årlig utlysning, som öppnar i november. Under 2019 genomför vi dock en kompletterande utlysning, som öppnar redan i februari.

I det inledande arbetet med den nya programperioden sker en successiv utveckling av strukturen i programmet, där vi går från åtta fokusområden till fyra tematiska områden. Innehållet i de nya temaområdena är relativt likt det som sorterades in under fokusområdena. Men vi kompletterar dem med nya aktiviteter för att möta såväl omvärldsutvecklingen som de förbättringsområden som identifierats under den utvärderingen av programmet som gjorts under året.

Engagerade deltagare behövs

Vi kommer söka personer som har möjlighet att engagera sig i de nya temaområden och strategiska projekt som koordinatorer, projektledare eller temagruppsdeltagare. Vi återkommer när det bli aktuellt – håll koll på webbplatsen och i nyhetsbrev! Du kan dock redan nu anmäla ditt intresse för att engagera dig. Kontakta i så fall Olle Samuelson på programkansliet.

En aktivitet som vi redan har påbörjat är planeringen av en innovationstävling med fokus på cirkulärt anläggningsbyggande med hjälp av digitalisering. Som förebild har vi tävlingen ”Transformativ infrastruktur – innovation för nollutsläpp”. Just nu är vi i full gång med att ta fram inriktningen och formerna för tävlingen samt formar lagen som ska tävla. Vi planerar att starta tävlingen under tredje kvartalet nästa år.

Jag och mina kollegor på programkansliet vill passa på att tacka för i år, önska er alla god jul och gott nytt år! Vårt programkansli kommer att hålla stängt under mellandagarna, men den 7 januari är vi på plats och drar igång den nya programperioden.

Kristina Gabrielii, t.f. programchef

Uppdaterad den