Nu inleder vi en ny programperiod i Smart Built Environment. En förändring är att vi kommer att driva aktiviteter i programmet inom fyra temaområden:
1) Innovationer och nya tillämpning
2) Värdekedjor och affärsmodeller
3) Informationsinfrastruktur
4) Kunskap och kompetens

Vi söker nu personer, som mot ersättning, vill engagera sig i programmets styrning i olika roller inom dessa temaområden.

Koordinatorer och temagruppsdeltagare

Till vart och ett av temaområdena knyts en temagrupp med några personer som leds av en koordinator. Gruppernas uppgift är att samordna och koordinera projekt och andra insatser inom temaområdet. De ska även bidra med synpunkter och inspel inför utlysningar och start av strategiska satsningar. Koordinatorn rapporterar till programledningen som regelbundet samlar alla koordinatorer till samordningsmöten.

Är du intresserad av rollen som koordinator eller av att delta i en temagrupp, skicka din intresseanmälan till olle.samuelson@iqs.se. Din anmälan ska innehålla CV, en kort beskrivning av dig själv och varför du är intresserad av rollen. Vi behöver din ansökan senast den 8 februari.

Uppdaterad den