Projektet Branschpraxis för tillämpning av CoClass i mjukvaror hade i början av januari sitt startmöte. Projektet fick medel beviljat vid Smart Built Environments sjätte utlysning.

Arbetet inom projektet bedrivs inom sju olika arbetspaket. Där det första arbetspaketet "Behovsanalys" redan är avslutat.

- Vi har fått otroligt bra respons under de workshoppar som vi genomfört inom ramen för arbetspaketet. Workshopparna hölls för att kunna ta fram en behovsanalys att ha till stöd i det vidare arbetet i projektet. Till vårt fortsatta arbete fick vi med oss många kloka synpunkter om hur vi vill att CoClass ska tillämpas i IT-system, säger Susann Kärnek, Svensk Byggtjänst.

Några kommentarer från dagarna:

  • Vi kan se nyttan och kommer att beställa och kräva CoClass.
  • Det är viktigt att allt klassas enligt CoClass redan från beställaren. Detta så att informationen kan förädlas i nästa steg och att inte behöva göra om arbetet med klassning först.
  • Vi vill koda. Positiva erfarenheter finns av användandet av BSAB.
  • Vi behöver mallar och recept.
  • Det är viktigt att mjukvarusystemen kan hjälpa oss att hantera informationen och även att klara av ändringar utan ett omfattande ändringsarbete.

Inom ramen för arbetspaketet har projektet dokumenterat samhällsbyggnadssektorns behov avseende gemensamma tillämpningsprinciper av CoClass i IT-system. Att dokumentera på ett enhetligt sätt och vikta olika typer av behov har stått i fokus under arbetet med behovsanalysen. Arbetspaketet har även slagit fast och beskrivit vad den av projektet framtagna branschpraxisen bör omfatta samt vilka processer som berörs.

Ta del av behovsanalysens resultat i en rapport.

Kravspecifikation IT

Nästa steg är att användarnas behov sammanställs och prioriteras. Därefter ska dessa översättas till ett antal verifierbara funktionella och icke-funktionella krav på utformningen som ska ligga till grund för implementering av CoClass i olika mjukvaruapplikationer.

Kraven ska avse den lösning hos Svensk Byggtjänst som tillhandahåller CoClass samt även krav runt dess förvaltning, samt de mjukvarutillämpningar som konsumerar CoClass och gör det tillgängligt för användarna. Detta sker i arbetspaket två "Kravspecifikation IT".

Läs mer om uppstarten av projektet

Läs mer om projektet

Uppdaterad den