Projektet Idéverkstad Innovationslabb inom Smart Built Environment höll sin första workshop torsdagen den 7 februari. Tanken med projektet är att fler ska få möjlighet att prova sina idéer lättare och snabbare för att på så sätt öka innovationskraften inom samhällsbyggnadssektorn. Under workshopen fick alla som ville pitcha en idé eller utmaning. Sedan diskuterades dessa med de andra deltagarna. Genom diskussionerna formades små projektgrupper som nu i nästa steg kommer att ansöka om förstudiemedel om 100 000 vardera.

Sista anmälningsdag är 20 februari och resultaten meddelas runt den 20 mars. Projektet vill på det här sättet skapa tätare relationer mellan aktörer som på olika sätt arbetar med samhällsbyggnad för att tillsammans skapa en smartare och mer hållbar stad.

Projektet drivs av Sustainable Innovation, Urban ICT Arena, Lantmäteriet och KTH. Ytterligare en workshop kommer att hållas senare i vår, alternativt tidig höst.

Uppdaterad den