Läs mer om Info Spread

"Info Spread" jobbar med kommunikations- och utbildningsinsatser för att sprida resultaten från projektet Smart planering för byggande samt test av en metod för 3D-modellbaserad bygglovsansökan

Vi vill inspirera och hjälpa ledare/chefer och personal inom kommunernas samhällsbyggnadsförvaltningar och andra intresserade att dra nytta av de resultat som kommit fram och att komma igång med digitaliseringen. Vi vet vad som ska göras och varför. Nu är det hög tid att jobba med HUR! Anmäl dig redan idag för att komma igång med digitaliseringen redan före sommaren!

Alla webbinarier kommer att filmas och läggas upp på webbplatsen.

Vill du delta?

Webbinarium 1: Den 12 mars, kl 13:00-14:00. Översikt - Introduktion och panoramaöversikt av resultatet från Smart planering för byggande. Våra 10 konkreta tips för att komma igång med digitaliseringen! Se webbinariet i efterhand

Webbinarium 2: Den 21 mars, kl 13:00-14:00. Geodata - Konkret vägledning i arbetet med att starta strukturerad digitalisering avseende förvaltning och återanvändning av geodata. Boka din plats här!

Webbinarium 3: Den 27 mars, kl 13:00-14:00. Detaljplan - Integration mellan geodata och BIM och möjligheterna med detaljplaner i 3D. Boka din plats här!

Webbinarium 4: Den 2 april, kl 13:00-14:00. Bygglov - Integration mellan Geodata och BIM och framtidens 3D bygglovshandläggning. Boka din plats här!

Vi lyfter frågor som:

 • Är vi betjänta av att samhällsbyggnadsprocessen blir digital?
 • Vems ansvar är digitaliseringen?
 • Vilka hinder finns idag för en effektiv och digital samhällsbyggnadsprocess?
 • Inom vilken del i processen gör digitaliseringen mest nytta och för vem?
 • Är du redo för ett nytt sätt att arbeta med stadsbyggnadsrelaterade göromål?
 • Lägger ni pengar på att samla in samma information om och om igen?
 • Är det ordning och reda bland efterfrågade geodata i din kommun?
 • Är geodata tillgängliga och kända i din kommun?
 • Samarbetar förvaltningarna i din kommun för att tillgodose behovet av efterfrågade geodata?
 • Har du koll på om entreprenörer i din kommun får tydliga instruktioner om hur geodata ska återanvändas?
 • Har din kommun provat att producera en detaljplan i 3D?
 • Har din kommun provat att ta ett bygglovsbeslut utifrån en BIM modell?

Webbinarieledare

Elisabeth Argus är digital strateg inom samhällsbyggnadsområdet, senior advisor, VD för och grundare av BonaCordi AB. Elisabeth har genom sina tidigare roller som stadsbyggnadschef i Tyresö kommun och stadsingenjör i Stockholms stad goda meriter och bred erfarenhet inom geodatabranschen samt kommunernas del i samhällsbyggnadsprocessen. Hon var initiativtagare till GIS-samverkan Södertörn 2004, i sin roll som mät- och kartchef i Botkyrka kommun. Elisabeth har varit projektledare för det under 2018 avslutade innovationsprojektet Smart planering för byggande, inom Smart Built Environment. Hennes nuvarande uppdrag är bland annat att projektleda DigSam - digital samhällsbyggnadsprocess - och Info Spread.

Monica Ek har de senaste 20 åren varit verksam som konsult, projektledare, gruppchef och verksamhetsutvecklare, skapat Virtual Reality-modeller för stora infrastruktur- och stadsutvecklingsprojekt. Nu fördjupar sig Monica i forskning och utveckling av virtuella städer där huvudfokus är att skapa en effektiv samhällsbyggnadsprocess i 3D med långsiktigt hållbar informationshantering och öppna processer. Monica är arkitekt, VD och grundare av Virtual Cities of Sweden AB.

Webbinarierna kommer att gästas av deltagare som arbetade i projektet Smart planering för byggande.

Vill du veta mer?

Kontakta, Elisabeth Argus. Elisabeth.argus@bonacordi.se eller 076-764 41 00.

Kontakta, Monica Ek. Monica.ek@virtualcities.se eller 070–5620216.

Uppdaterad den