Nu kan processindustrin söka pengar för forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt för att ta fram avancerade IT- och automationslösningar som behövs för att kunna dra nytta av digitaliseringen mer effektivt än sina konkurrenter på världsmarknaden.

Det är det strategiska innovationsprogrammet för Processindustriell IT och Automation (PiiA) som har en ny utlysning. Inriktningen är på framväxande teknologier, tjänster och nya affärsmodeller.

Exempel kan vara det digitala samspelet mellan kund och leverantör, interaktion maskin-maskin-människa med mera där teknologier som Articifial Intelligence (AI), Augmented och Mixed reality (AR och MR) och kognitiva system appliceras för att skapa värde i olika led.

Digitalisering av industriella värdekedjor

Uppdaterad den