Kurserna läggs primärt upp som doktorandkurser men kursplanen kommer att möjliggöra att både yrkesverksamma och doktorander kan följa hela eller delar av kursen. Kurserna ges av KTH, Lunds universitet, LTH och LTU.

Kursprogrammet 2019-2020

Stadsmodell

Kurs 1: Geodetisk datainsamling för stadsmodeller (4hp)
Ansvarigt universitet: Kungliga tekniska högskolan (KTH)
Kursen ges: April till juni 2019
Kontakt: kent.eriksson@abe.kth.se

Kurs 2: Stadsmodeller/BIM samt spatial analys baserat på stadsmodeller (4 hp)
Ansvarigt universitet: Lunds Universitet (LU)
Kursen ges: Mars till juni 2019
Kontakt: lars.harrie@nateko.lu.se

Riskhantering

Kurs 3: Risker, osäkerheter och beslutsfattande i den moderna byggprocessen (5 hp)
Ansvarigt universitet: Lunds tekniska högskola (LTH)
Kursen ges: Januari till mars 2020
Kontakt: oskar.larsson_ivanov@kstr.lth.se eller ivar.bjornsson@kstr.lth.se

Automation inom industriellt byggande

Kurs 4: BIM för koppling mellan projektering och produktionsstyrning (4hp)
Ansvarigt universitet: Luleå tekniska universitet (LTU)
Kursen ges: April till juni 2020
Kontakt: gustav.jansson@ltu.se

Kurs 5: Integrering av byggvärdekedjan genom digitalisering (2hp)
Ansvarigt universitet: Luleå tekniska universitet (LTU)
Kursen ges: Juni till september 2019
Kontakt: gustav.jansson@ltu.se

Mer information om kurserna inklusive kursplaner

Uppdaterad den