Digitaliseringen av detaljplaner är en viktig pusselbit i en digitaliserad samhällsbyggnadsprocess. Handboken ger konkreta tips och råd från olika kommuner som ligger i framkant i arbetet med digitalisering av detaljplaner. Handboken beskriver hur man kommer igång med processen, vilka kompetenser och vilken organisation som behövs och ger exempel på arbetssätt och flöden.

Elisabeth Argus, projektledare DigSam.

– Digitala detaljplaner möjliggör en snabbare process och öppnar upp för innovativa tjänster, även utanför samhällsbyggnadssektorn. Med vår handbok vill vi stötta kommunerna i att komma igång med digitaliseringsarbetet och sprida goda exempel och erfarenheter från kommuner som ligger långt framme, säger Elisabeth Argus, projektledare för DigSam.

Första versionen lanserad på DigSams webb

En första beta-version av handboken finns nu tillgänglig på projektets webbplats och lanseras i samband med konferensen Position för digitalt samhällsbyggande 2030 på Kistamässan 19-20 mars.

Flera aktörer inom samhällsbyggnadssektorn är involverade i arbetet med handboken. I arbetsgruppen finns Metria, Kävlinge, Helsingborg, Göteborg och Örebro kommun. Även Boverket och Lantmäteriet är engagerade. Boverket har i uppdrag av regeringen att ta fram föreskrifter för detaljplaner och tar del av DigSam-projektets material i arbetet med vägledning.

DigSam – digitaliserad samhällsbyggnadsprocess

Det strategiska projektet DigSam arbetar för att skapa ett obrutet digitalt standardiserat informationsflöde med särskilt fokus på processens tidiga planeringsskeden. Projektet är finansierat av Vinnova och sektorn samfinansierar med lika mycket. Handboken för digitala detaljplaner är ett av fem delprojekt.

Till Digital handbok för digitala detaljplaner

Kontakt:

Projektledare DigSam: Elisabeth Argus, digital strateg och vd på Bonacordi. Tel: 076-764 41 00, elisabeth.argus@bonacordi.se.

Delprojektledare handboken: Frida Hammarlind, teamledare och planarkitekt på detaljplaneenheten i Örebro kommun. Tel: 019-21 13 39, frida.hammarlind@orebro.se

Pressbild Elisabeth Argus

Uppdaterad den