Vi har tidigare under våren tagit in ansökningar för roller som koordinatorer och temagruppsdeltagare inom programmets nya temaområden, och fått in ett stort antal intresserade. Vi kommer att vara klara med tillsättningen av dessa roller i mitten av april. Alla sökande får då besked från programkansliet, och vi kommer sedan att kalla till de första mötena.

Processledare för tema Innovationer och nya tillämpningar

För vart och ett av de fyra temaområdena inom programmet, kommer vi att ha en processledare som hjälper oss att identifiera vilka strategiska insatser som vi ska driva. Nu söker vi nästa processledare som ska hjälpa oss med temaområdet Innovationer och nya tillämpningar.

Som processledare har du ett uppdrag att under cirka sex månader driva ett utåtriktat arbete tillsammans med programmets parter och andra intressenter inom samhällssektorn. Arbetet ska resultera i förslag på strategiska satsningar som ska drivas inom temaområdet de närmaste tre åren. Det innebär till exempel att göra intervjuer, arrangera workshoppar och genomföra omvärldsanalyser.

Du som söker bör ha flera års erfarenhet av utvecklingsarbete eller projektledning, förmåga att ta in, sortera och analysera data samt drivas av ett utåtriktat arbetssätt. Du bör också ha god kännedom om standardiseringsfrågor och processer inom samhällsbyggandet. Skicka din intresseanmälan bestående av CV och ett brev på max en sida till olle.samuelson@iqs.se. Vi behöver din ansökan senast den 11 april.

Uppdaterad den