Projektet Branchpraxis för tillämpning av CoClass i mjukvaror är uppdelat i sju arbetspaket varav de tre första – Behovsanalys, Kravspecifikation IT och Implementationsspecifikation – nu är avslutade.

Behovsanalysen dokumenterar samhällsbyggnadssektorns behov av gemensamma tillämpningsprinciper för CoClass i IT-systemen, Kravspecifikation IT syftar till att beskriva kraven på utformningen som ska ligga till grund för implementering av CoClass och Implementationsspecifikationen, som nyss avslutats, syftar till att få fram en branschpraxis.

Arbetspaket 4, som nu dragit igång, kommer att implementera testfallen i ett antal mjukvaror som ett Proof-of-Concept för att skapa förutsättningar att därefter gå vidare till Arbetspaket 5: Verifiering och validering.

Arbetspaket 6 och 7 handlar om Framtagande av branschpraxis samt förvaltningsprinciper respektive Projektavslut med demonstration.

Läs nyheten i sin helhet och ta del av resultatet i slutrapporten på CoClass webbtjänst (inloggning på byggtjanst.se behövs) eller läs mer om CoClass här.

Läs mer om projektet: Branschpraxis för tillämpning av CoClass

Uppdaterad den