Nu finns tre rykande färska slutrapporter att ta del av:

Analys av livscykelegenskaper i tidiga skeden

Hinder och drivkrafter för en digitaliseringsdriven branschutveckling

Build-r, implementation i industriell skala och verklig byggmiljö

Uppdaterad den