I vår bjuder vi in till flera öppna workshoppar med vår nytillsatta processledare för tema Informationsinfrastruktur för dig som vill vara med och forma temaområdet.

Vi arrangerar två konferenser i anslutning till varandra den 21-22 maj. En dag med fokus på projektet "Uppkopplad byggplats" och en programkonferens som berör många av projekten i Smart Built Environment.

Vi bjuder också på resultatkonferens i projektet "Produkt- och miljödata" och i samband med det bjuder vi in till nätverksträffar för parter i Smart Built Environment.

Öppna workshops om ”Den obrutna informationskedjan”

Nu drar arbetet igång med att forma innehållet i det nystartade temaområde Informationsinfrastuktur.

I vår hålls tre workshoppar med olika fokus i ledning av processledare Jan Byfors. Våra workshops är öppna för alla som är intresserade av att påverka och/eller medverka inom temaområdet. Resultatet kommer sedan att analyseras och bearbetas till ett förslag som skickas ut på remiss.

Anmäl dig till:

Fokus Fastighetsförvaltning: Måndag 6 maj, 13.00–16.00, Ljusgården, Drottninggatan 33, Stockholm

Fokus Tidiga skeden (planprocessen): Torsdag 16 maj, 8.30–11.30, 7A Odenplan, Norrtullsgatan 6, Stockholm

Fokus Produktion: Torsdag 23 maj, 13.00–16.00, Ljusgården, Drottninggatan 33, Stockholm

Projektkonferens med "Uppkopplad byggplats"

Tid: Tisdag 21 maj, 10.00-15.30, registrering från 9.30
Plats: Teatern, Gröna Lund, Stockholm

Nu händer det mycket i projektet Uppkopplad byggplats inom Smart Built Environment. Vi bjuder därför in till en heldagskonferens med fokus på projektet!

Under konferensen får vi bland annat höra mer om vart projektet är på väg och vi får en ”tjuvkik” på några av de intressanta resultat som har kommit fram hittills. Vi får också veta mer om de uppkopplade byggplatser där projektet äger rum. Konferensen är även ett tillfälle att knyta kontakter och lära känna dem som arbetar i projektet.

Vi bjuder in dig som är involverad i Uppkopplad byggplats och dig som är intresserad av digitaliseringsfrågor i samhällsbyggnadssektorn.

Projektkonferens med "Uppkopplad byggplats" - anmälan

Programkonferens för projekt i Smart Built Environment

Tid: Onsdag 22 maj 2019, kl. 10-16, med efterföljande mingel. Registrering från 9.30
Plats: Teatern, Gröna Lund, Stockholm

Vi bjuder in dig som ingår i ett strategiskt projekt eller i ett projekt från en öppen utlysning till en gemensam programkonferens. Konferensen är också öppen för dig som tidigare deltagit i ett projekt inom Smart Built Enviroment. Anmäl gärna flera deltagare från varje projekt.

Programmet består av workshoppar och projektpresentationer, meddela gärna om du är intresserad av att presentera ditt projekt på scenen. Vår inspirationstalare är Anna Eriksson från Digg (Myndigheten för digital förvaltning).

I mån av plats är konferensen är konferensen även öppen för dig som är vill veta mer om Smart Built Environment.

Programkonferens för projekt i Smart Built Environment - anmälan

Resultatseminarium Produkt- och miljödata

Produkt- och miljödata-projekten bjuder in till resultatseminarier: Det obrutna informationsflödet eller ständig informationstillgång över byggnadens hela livscykel?

Projekten Produkt- och miljödata Produktion respektive Förvaltning har tillsammans tidigare redovisat ett förslag på hur vi åstadkommer ett obrutet flöde av information genom bygg- och förvaltningsprocessen. Projekten bjuder nu in till fyra resultatseminarier, för att visa hur detta kan bli verklighet med tillgängliga digitala verktyg. Vi vill också ge möjlighet till en utvecklad syn på just begreppet obrutna informationsflöden, där vi tagit fasta på att vi i framtiden inte förflyttar informationen i processen utan snarare säkrar en ständig informationstillgång över byggnadens livscykel.

Vill du veta mer om detta och andra resultat från de båda projekten så ta chansen att komma till något av våra seminarier:

Tisdag 7 maj, 9.30–12.00, Luleå Tekniska Universitet, Luleå (lokal meddelas senare)

Måndag 13 maj, 12.30–16.00, Sveriges Byggindustrier, Navigationsgatan 1A, Malmö

Tisdag 14 maj, 9.00–12.00, NCC Dome of Visions, Lindholmsplatsen, Göteborg

Onsdag 15 maj, 12.30–16.00, WSP, Arenavägen 7, Stockholm

Produkt- och miljödata, läs mer om projektet

Välkommen på nätverksträffar för parter i Smart Built Environment

Vi vill gärna ha en nära kontakt med dig som tillhör en organisation eller ett företag inom Smart Built Environment. Vi vill också att ni som är ingår som parter ska ha en nära kontakt med varandra.

Vi bjuder in till ett antal träffar runt om i landet där vi har möjlighet att utbyta kunskaper och erfarenheter med varandra. Stort fokus kommer att vara på de förändringar i Smart Built Environments verksamhet som kommer genom den nya programperioden. Vi delar tankar kring detta och lyfter andra aktuella frågor, hos parterna och i programmet.

Nätverksträffarna arrangeras alltid i samband med andra händelser och denna gång ligger de som lunchträffar i direkt anslutning till resultatseminarierna i Produkt- och miljödata (som du kan läsa om här intill). Du anmäler dig på samma plats som seminariet. Om du enbart vill komma på nätverksträffen går det så klart också bra, skicka i så fall ett e-post till info@smartbuilt.se så löser vi det.

Varmt välkommen!

Ps. Om du inte redan är part men vill komma på nätverksmöte så går det bra att skicka in din ansökan i samband med anmälan.

Bli part i Smart Built Environment

Uppdaterad den